Convocadas 8 prazas de diversas categorías no Concello de León.

13 Mai 2019

As prazas convocadas son 5 de técnico/a de Admón Xeral, 2 de administrativo/a e 1 de axente de igualdade. Todas son convocadas polo sistemaa de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 13 de maio