Convocadas 5 listas de reserva(Tècnio/a admón, psicólogo/a,informático/a, t. arquivo/a e Traballadores sociais) no Concello de Pontevedra

15 Abr 2019

As listas de persoal son de provisión interina. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais. Máis información: www.boppo.depo.gal do 11 de abril.