“On the road” de José Antonio Ochoa, obra gañadora do XXI Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel “On the road” de José Antonio Ochoa, obra gañadora do XXI Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel

Premio de Pintura da Fundación Mainel

05 Abr 2019

A Fundación Mainel convoca a 22ª edición do seu Premio Nacional de Pintura para artistas menores de 35 anos.

Cada participante poderá presentar só unha obra, con dimensións non superiores a 150×150 cm. (incluído o marco) e 20 kg. de peso máximo. O tema será de libre elección, así como os soportes e materiais empregados. A obra poderá entregarse con ou sen marco, pero sempre en bastidor (non se aceptará a tea por si soa). Se a obra requíreo, é mellor empregar metacrilato que cristal, en prevención de roturas.

A inscrición xa está aberta e realízase unicamente a través da web da Fundación Mainel, enchendo o formulario dispoñible ao que se debe achegar a seguinte documentación:
- Ata tres fotografas da obra, cun tamaño máximo de 10 MB.
- Un documento PDF no que se inclúa o currículo vitae do autor e un dossier da súa traxectoria artística documentada, de 5 páxinas e 5 MB como máximo.
- Copia do DNI ou pasaporte do autor.

Farase unha primeira preselección de ata 20 das propostas que obteñan maior puntuación, da que se informará aos artistas seleccionados o luns 27 de maio.

A data límite de inscrición ao  XXII Premio é o 22 de maio de 2019.

Dotación: O xurado valorará as obras preseleccionadas e presentadas fisicamente, outorgando a unha delas un único premio de 3.000 euros. Así mesmo, outorgaranse 10 mencións de honra que se expoñerán xunto coa obra gañadora e aparecerán no catálogo editado con tal motivo.

Máis información: https://mainel.org/noticias/convocado-el-xxii-premio-nacional-de-pintura-fundacion-mainel-2019/