“Patrulla Águila sobre La Manga del Mar Menor” de Carlos Montero Gil “Patrulla Águila sobre La Manga del Mar Menor” de Carlos Montero Gil

Premios Exército do Aire 2019

27 Mar 2019

O Exército do Aire convoca os Premios Exército do Aire 2019 nas seguintes modalidades:

Modalidade Pintura:
Nos premios de pintura poderán participar artistas e creadores con obras individuais inéditas.
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Primeiro premio:  6.000 € e trofeo Plus ultra.
Accésit:  3.000 € e placa.

Modalidade de Aula Escolar Aérea
A este premio poden presentarse centros de ESO en territorio nacional, con traballos colectivos dos alumnos matriculados nos mesmos.
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
O premio consistirá nunha viaxe de 5 días a fin de coñecer e visitar de preto unidades, centros e organismos (UCO) do Exército do Aire, para un máximo de 10 alumnos e 2 profesores, utilizando medios militares para cubrir os servizos de transporte, aloxamento e manutención.

Modalidade de Modelismo Aeronáutico
Poderán participar aquelas obras que mellor reproduzan, a escala, modelos de aeronaves ou aeróstatos que formen ou formasen parte da historia aeronáutica militar española ou do Exército do Aire, de acordo coas seguintes categorías:
Aeromodelismo ou dioramas:  Premio único ambas as categorías: 2.000 € e trofeo Plus ultra.
Taller de modelismo infantil:  Premio único: Trofeo Plus ultra, obsequio e bautismo de voo.

Modalidade de Investigación Aeroespacial Universitaria:
Estes traballos desenvolverán liñas de estudo de investigadores universitarios nas diferentes ramas existentes no sector aeroespacial e que profundan nos avances da industria de defensa española.
Premio único:  4.000 € e trofeo Plus ultra.

Modalidade de Imaxe Aeronáutica
Inclue a modalidade de Fotografía e de Vídeo aeronáutico.
Fotografía, diferenciando as seguintes categorías:
- Mellor colección de fotografía aeronáutica.
- Mellor fotografía aeronáutica.
- Mellor fotografía de interese humano.
Poderán presentarse a esta modalidade fotografas ou diapositivas en formato dixital, orixinais e de tamaño libre, de temática aeronáutica relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Modalidade de vídeos aeronáuticos
Poderán presentarse ao concurso gravacións audiovisuais en formato dixital (imaxes ou animacións), con montaxes orixinais de temática relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Premios:
- Premio á "mellor colección": 2.000 euros e trofeo Plus ultra.
- Accésit á “mellor colección”: 500 euros.
- Premio á "mellor fotografía": 1.000 euros e placa.
- Accésit á “mellor fotografía”: 500 euros.
- Premio á mellor fotografa "interese humano": 1.000 euros e placa.
- Accésit á mellor fotografa “interese humano”: 500 euros.
- Premio ao mellor vídeo aeronáutico: 1.000 euros e placa.

Modalidade de Artigos Revista de Aeronáutica e Astronáutica
Artigos de divulgación.  Concédense dous premios anuais para distinguir aqueles traballos que consoliden o prestixio da Revista de Aeronáutica e Astronáutica: Primeiro Premio: 3.000 euros e diploma. Segundo Premio: 1.000 euros e diploma
Artigo sobre helicópteros. Ten o propósito de incentivar a investigación e divulgación sobre a historia, actualidade, procedementos, utilización e operación dos helicópteros: Premio único: 3.000 euros e diploma
Artigos sobre enxeñería aeronáutica ou aeroespacial.  Co fin de incentivar a investigación e divulgación sobre a actualidade, procedementos, utilización, sostemento e operación do material aeronáutico ou aeroespacial: Premio único: 3.000 euros e diploma

Modalidade de Creación Literaria
Con este premio preténdese galardoar tanto o mellor traballo de narrativa literaria breve en prosa (conto ou novela curta) como os valores poéticos, de temática relacionada co Exército do Aire, os seus integrantes, unidades, historia e tradicións, así como á actividade aérea nas súas diferentes facetas.
Premio único de narrativa ou poesía: 2.000 € e trofeo Plus ultra
Accésit: 1.000 € e placa

Modalidade de Promoción da cultura aeronáutica
Con esta distinción especial o Exército do Aire quere incentivar todas aquelas iniciativas de persoas, asociacións, fundacións e todo tipo de entidades públicas ou privadas, que contribúan á difusión e fomento da cultura aeronáutica en particular, e da cultura de defensa en xeral.
Premio:  4.000 € e trofeo Plus ultra

Prazo:

A solicitude para participar no certame pode presentarse ata o 16 de abril de 2019: http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/premiosea/

Os traballos entregaranse, ou serán remitidos con acuse de recibo, á Oficina de Comunicación do Exército do Aire (R/ Romero Robledo 8. Porta  B-09. 28008 Madrid), entre os días 6 e 17 de maio de 2019 (ambos inclusive) en horario de 09.00 a 14.00 horas, de luns a venres, consignándose no mesmo "Premios Exército do Aire 2019”, ademais da disciplina (e modalidade no seu caso) á que se presenta.

Máis información no BOE do 26 de marzo e en http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/premiosea/