XIV Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino

25 Mar 2019

O Ministerio de Educación convoca o XIV Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino nos ensinos non universitarios correspondente ao curso escolar 2018-2019.

Poderán participar en leste concurso centros públicos e privados: na Modalidade A todos os centros con grupos de teatro, nos que só actúen alumnos matriculados en Educación Secundaria. Na Modalidade  B  poderá participar unicamente alumnado matriculado en ESO.

Premios:
Modalidade A.1. Premios na categoría de traxedia grega/latina ou comedia grega:
Primeiro premio: 8.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Modalidade A.2. Premios na categoría de comedia latina:
Primeiro premio: 6.000 euros.
Segundo premio: 2.000 euros.
Modalidade  B. Premios na categoría de representacións breves:
Primeiro premio: 4.000 euros.
Segundo premio: 1.000 euros.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación estará aberto ata o 29 de maio de 2019.
Máis información no BOE do 25 de marzo de 2019.