XXXI Premio de narrativa “Torrente Ballester”

15 Mar 2019

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, que non o obtiveron nos cinco anos anteriores a este e que presenten
obras inéditas, escritas en lingua galega ou en ligua castelá, e non premiadas con anterioridade.

Premios:
25.000 € para lingua castelá
25.000 € para lingua galega

As obras serán de tema e extensión libres, poderanse presentar novelas, relatos e conxuntos de relatos.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 10 de xuño de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/torrente/