XVI Certame de artes plásticas “Isaac Díaz Pardo”

15 Mar 2019

A Deputación da Coruña convoca o XVI Certame de artes plásticas “Isaac Díaz Pardo”

Poderán participar todas as persoas galegas ou residentes en Galicia, que traballen no campo das artes plásticas.
Cada artista poderá concorrer ao certame cun máximo de dúas obras.

Establécese un premio único dotado con 6.500 € e ademais adquirirase obra por un importe máximo de 25.000 €.
A temática e a técnica das obras serán libres; establecéndose os seguintes límites ás súas dimensións:
Pintura e obra gráfica: 2 x 2 metros.
Escultura: 2 x 2 x 1 metros e 70 kg

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata o 5 de abril de 2019, ás 14:00 h

Máis información non BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/isaac-diaz-pardo