Programas de Bolsas MAEC-AECID de Arte, Educación e Cultura

14 Mar 2019

Bolsas convocadas polo Ministerio de Asuntos Exteriores:

Bolsas para a Real Academia de España en Roma
O obxecto do programa é a concesión de bolsas individuais para o financiamento de proxectos de excelencia.
No caso de proxectos colectivos, só poderá gozar da bolsa un integrante do mesmo, preservándose os dereitos de autor do colectivo.

Tipos de proxectos:
- Proxectos artísticos ou de creación.
- Proxectos de investigación vinculados con Roma ou coa propia Academia
Disciplinas:
- Artes Visuais: Pintura; Escultura; Gravado; Cómic; Fotografía; Arte, Novas Tecnoloxías e  Videocreación
- Artes aplicadas: Deseño, Deseño Gráfico e Deseño de Moda
- Artes escénicas
- Literatura (Bolsa Valle-Inclán)
- Cinema
- Música e  musicología
- Arquitectura
- Conservación e restauración de bens culturais: patrimonio artístico e cultural, material e inmaterial
- Arquivística, biblioteconomía e documentación
- Estudos académicos: Historia da arte e Estética: teoría, filosofía e crítica de arte.
- Museoloxía, comisariado e mediación artística
- Gastronomía: creatividade e innovación das técnicas culinarias
Requisitos:
- Artista ou creador de demostrable traxectoria en áreas afíns as especialidades.
- Investigador en áreas afíns a algunha das especialidades.
Duración:
Ata nove meses dentro do período do 1 de outubro de 2019 ao 30 de xuño de 2020, con posibilidade de prórroga de ata un máximo de tres meses (ata o 30 de setembro de 2020)
Dotación:
- Mensualidade: 1.200 €.
- Aloxamento na Academia, sen manutención. O réxime de aloxamento é individual.
- Gastos de produción. Cada proxecto non poderá exceder de 20.000 €
- Axuda de viaxe ao centro de destino:
300 € para España e nacionais da Unión Europea
1.200 € Países iberoamericanos
- Axuda de ata 100 € para bolseiros residentes fóra da Comunidad de Madrid
Prazo de presentación das solicitudes: Do 20 de marzo ao 3 de abril de 2019.

Programa de bolsas de formación en xestión cultural e diplomacia científica na rede exterior de representacións diplomáticas, centros culturais de España e na  AECID.

Requisitos:
- Idade non superior a 27 anos ao 31 de decembro de 2019.
- Posuír un título universitario, preferentemente nalgunha das áreas afíns ás bolsas.
- Posuír coñecementos do idioma do país de destino, ou do idioma de comunicación no devandito país
Prazo de presentación das solicitudes: Do 18 de marzo ao 1 de abril de 2019.

Bolsas de formación en cooperación para o desenvolvemento nos Centros de Formación da Cooperación Española en América Latina

Os bolseiros desenvolverán a bolsa nun dos Centros de Formación, situados en Cartaxena de Indias (Colombia), La Antigua (Guatemala), Montevideo (Uruguai) e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Requisitos:
- Idade non superior a 27 anos o 31 de decembro de 2019.
- Posuír un título universitario, preferentemente nalgunha das áreas afíns ao programa.
Duración: Do 1 de outubro de 2019 ao 30 de xuño de 2020.
Prazo de presentación das solicitudes: Do 18 de marzo ao 1 de abril de 2019.

Bolsas para o Colexio de Europa (Campus de Bruxas-Bélxica e  Natolín-Polonia)

Bolsas a mozos graduados para a realización dun dos seguintes estudos ofertados polo Colexio de Europa:
- Máster en Estudos Económicos Europeos.
- Máster en Estudos Económicos Europeos (Especialización: Integración Económica Europea e Negocios).
- Máster en Dereito Europeo.
- Máster en Estudos Políticos e Administrativos Europeos.
- Máster en Relacións Internacionais da U.E. e Estudos Diplomáticos.
- Máster en Estudos Interdisciplinares Europeos.

Requisitos: Ser preseleccionado polo Colexio de Europa.
Duración: Dez meses, do 1 de setembro de 2019 ao 30 de xuño de 2020.
Dotación:
- Mensualidade: 2.000 €.
- Axuda de viaxe ao centro de destino, máximo 300 €.
- Seguro de asistencia en viaxe e accidentes
Prazo de presentación das solicitudes: Do 18 de marzo ao 1 de abril de 2019.

Máis información no BOE do 14 de marzo de 2019 e en www.aecid.gob.es  e www.raer.it 

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=309