Curso de Primeiros Auxilios en Santiago de Compostela

12 Mar 2019

Obxectivos
Coñecer os fundamentos dos Primeiros Auxilios, e a terminoloxía básica de anatomía.
Saber aplicar correctamente as técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
Aplicar correctamente técnicas básicas para poder actuar ante situacións de urxencia: feridas, traumatismos, queimaduras e accidentes con máis dunha vítima.
Saber mobilizar correctamente unha persoa ferida.

Programa
Socorrismo: aspectos xerais.
Autoprotección. Seguridade na intervención.
Avaliación inicial.
Soporte Vital Básico. Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
Hemorraxias e Shock.
Feridas e contusións.
Queimaduras e alteracións da termorregulación.
Traumatismos osteoarticulares.
Traumatismo cranioencefálico, columna e politraumatizados.
Outras situacións de urxencia.
Urxencias maternoinfantiles e pediátricas.
Mobilización e evacuación de feridos.
Intervención en accidentes con múltiples vítimas.
A Caixa de primeiros auxilios

Máis información:
Cruz Vermella Española
Av. Lugo,42. Santiago de Compostela
Teléfono: 981 58 69 69
www.cruzvermella.org  
www.facebook.com/Cruz.Vermella.Santiago
www.twitter.com/cruzvermella