Bolsas artísticas da Fundación Botín

11 Mar 2019

A Fundación Botín convoca 8 Bolsas de Artes Plásticas destinadas a formación, investigación e realización de proxectos persoais no ámbito da creación artística (non traballos teóricos) para artistas de calquera nacionalidade.

2 bolsas destinaranse con prioridade a españois ou residentes como mínimo cinco anos inmediatamente anteriores á solicitude da bolsa menores de 30 anos para trasladarse ao estranxeiro con obxecto de continuar o seu traballo, estudo ou estancias en residencia.

As axudas serán directas, indivisibles e  intransferibles. Non cobren as prestacións familiares. O goce desta axuda é incompatible con calquera outra axuda institucional para o mesmo concepto.

O tempo de goce desta bolsa será de 9 meses. Pode solicitarse prórroga se a bolsa gozouse fóra do lugar de orixe, sendo necesario presentar unha nova solicitude nos prazos da convocatoria pública que será valorada xunto ao resto de solicitudes en igualdade de condicións.

O prazo para cumprimentar o formulario de solicitude na web e recibir a documentación na Fundación Botín estará aberto ata o venres 3 de maio de 2019.

Dotación: O importe de cada unha das bolsas é de 23.000 euros. Este importe comprende os conceptos de viaxes, aloxamento, manutención, aluguer de estudo, etc. Esta cantidade incrementarase co seguro médico (só se existe cambio de país de residencia). Estas bolsas están sometidas á fiscalidade vixente en España.

Forma de pago: 45% ao comezo do goce, 25% nos dous trimestres naturais seguintes e 5% á recepción da memoria final.

Información e Documentación: Fundación Botín (de 9:00 a 14:00 horas) R/ Pedrueca 1. 39003 Santander. Teléfono 942 226 072. Email: becas@fundacionbotin.org
www.fundacionbotin.org
www.centrobotin.org