XIX Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño

11 Mar 2019

O Concello de Sarria e a Agrupación Cultural Ergueitos convocan o XIX Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO.

- As obras presentadas deben estar escritas en lingua galega.
- A extensión mínima será de 500 versos. Os orixinais deberán ser inéditos e non premiados en ningún outro certame.
- Os traballos presentaranse por cuadriplicado en exemplares separados, grampados ou encadernados, en tamaño DIN A4 escritos por unha soa cara. Acompañaranse dun sobre pechado no que conste o título ou lema da obra no exterior, contendo no interior o nome e apelidos da autora ou autor, fotocopia do documento de identidade, enderezo, teléfono e correo electrónico. Enviaranse por correo certificado a:
  XVII Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO
  Concello de Sárria
  Rúa Maior 14
  27600 Sarria.
O prazo para a súa presentación estará aberto ata o 17 de maIo de 2019.
premio é de 6000 euros

Máis información no BOP de Lugo do 11 de marzo de 2019 e en https://sarria.es/