Bolsas de investigación para o ano 2019 na provincia da Coruña

04 Mar 2019

A Deputación da Coruña convoca bolsas de investigación para o ano 2019

Área de ciencias sociais e xurídicas: 3 bolsas
Área de ciencias: 3 bolsas
Área de ciencias da saúde: 3 bolsas
Área de enxeñaría e arquitectura: 2 bolsas
Área de artes e humanidades: 3 bolsas
Área de estudos de xénero: 2 bolsas
Área de planificación sociolingüística da lingua galega: 2 bolsas
Área de políticas culturais: 2 bolsas

Requisitos:
- Posuír titulación universitaria (licenciado, diplomado, grao ou equivalente) recoñecida oficialmente.
- Acreditar a residencia en calquera concello da provincia da Coruña

A dotación das bolsas é de 8.000 € cada unha delas
As solicitudes presentaranse de xeito telemático, na plataforma SUBTEL a través da páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata as 14.00 horas do día 5 de abril de 2019.
Máis informción no BOP da Coruña do 4 de marzo de 2019