Premios Virxe do Carme para 2019

04 Mar 2019

A Armada convoca os premios Virxe do Carme para 2019

A Armada española, coa finalidade de fomentar o interese e a afección polo mar e os asuntos navais, estimular na mocidade as vocacións polos oficios e profesións navais e difundir a cultura naval en todo o ámbito nacional, convoca os premios "Virxe do Carmen", correspondentes ao ano 2019, nas seguintes modalidades: Libros, Mocidade, Diploma de Honra, Pintura, Fotografía e  Modelismo Naval.

Libros. Para o mellor traballo que en calquera manifestación histórica, científica, literaria ou  humanística contemple, analice ou relacione a vinculación de España ao mar e a Armada, no seu ámbito nacional ou na súa proxección marítima ultramarina. Dotado con 5.000 euros.

Mocidade. Para o mellor traballo no que se destaque a contribución da Armada á sociedade en calquera época, realizado por alumnos de Bacharelato, de formación profesional de grao medio e dos dous últimos cursos de Ensino Secundario Obrigatorio (ESO), a través dos seus correspondentes centros educativos. Dotado con 1.000 euros para o alumno que realiza o traballo e con 500 euros para o profesor do centro escolar que o dirixa.

Pintura. Para as dúas mellores obras en que, con creatividade pictórica, plásmese a actividade naval en calquera dos seus aspectos, co fin de conseguir o achegamento entre a sociedade e a Armada. Primeiro premio, dotado con 3.000 euros. Segundo premio, dotado con 1.500 euros.

Fotografía. Para a fotografía que mellor plasme a vinculación da Armada coa súa contorna, recollendo motivos que reflictan os aspectos das súas múltiples facetas e actividades. Dotado con 1.000 euros.

Modelismo naval. Para o mellor modelo de nave, embarcación ou buque, e para a mellor maqueta ou  diorama de instalacións relacionadas coa historia e a arte da construción naval española, sen distinción de época, que tivesen protagonismo na historia naval española ou cuxo deseño marcou un fito no desenvolvemento da construción naval, e posúan valor artístico e técnico significativo. Premio modelo, dotado con 4.000 euros. Premio maqueta ou  diorama, dotado con 2.000 euros.

Prazos:
Na modalidade de Libros: 27 de abril de 2019
Mocidade: 31 de maio de 2019.
Para os traballos que opten ao premio de Pintura, Fotografía, e  Modelismo, o prazo de presentación será entre o 6 de maio e o 31 de maio de 2019, ambos inclusive.

BOE do 1 de marzo de 2019

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/02cienciaihcn--01premios-virgen-carmen