Premio Internacional de Arte da Fundación María José Jove

27 Feb 2019

A Fundación María José Jove convoca o Premio Internacional de Arte, para o fomento e difusión das artes plásticas.

Trátase da sétima edición dun certame bienal de ámbito internacional, no que poden participar persoas de ata 40 anos.

O premio contribúe ao fomento e a difusión das artes plásticas e ofrece total liberdade en canto a temáticas e disciplinas de presentación. Con todo, nas disciplinas de pintura, escultura e fotografía, establécese uns formatos mínimos de 60 cm. e máximo de 250 cm., nalgunha das súas dimensións.

O premio está dotado con 21.000 euros:
12.000 euros para a obra gañadora, que pasará a formar parte da Colección de arte Fundación María José Jove
9.000 euros para a adquisición doutras que se presenten ao certame.
Ademais, nesta ocasión editarase unha monografía que analizará a traxectoria e obra do artista galardoado.  

Prazo: 15 de abril de 2019

https://www.fundacionmariajosejove.org/proyecto/la-fundacion-maria-jose-jove-convoca-el-premio-internacional-de-arte-2019/