Mobility First! Iniciativa de mobilidade cultural de ASEF

22 Feb 2019

Lanzado pola Fundación Asia-Europa, este programa de financiamento ten como obxectivo apoiar a mobilidade de artistas e profesionais culturais de calquera xénero artístico (como artes visuais, artes escénicas, cinema, patrimonio) para actividades transfronteirizas que inclúen a participación en eventos, redes, reunións de investigación e colaboración. Proporciónase soporte de mobilidade a individuos seleccionados para viaxar de Asia a Europa, Europa a Asia e Asia.

Ademais, as organizacións culturais poden postularse para converterse en socios de ASEF: seleccionarán a individuos que recibirán apoio para asistir a eventos específicos organizados polo socio (por exemplo, festivais de arte, conferencias). Tamén se espera que as organizacións asociadas seleccionadas organicen o evento e proporcionen ás persoas seleccionadas contactos e contexto locais.

Os solicitantes gañadores recibirán ata un máximo de 2.000 dólares singapurenses (SGD) para viaxar de Asia a Europa ou de Europa a Asia.

Os solicitantes gañadores recibirán ata un máximo de 1.000 dólares de Singapura (SGD) por viaxar dentro de Asia.

Hai fondos adicionais están dispoñibles para persoas con discapacidades e necesidades especiais.

Prazos de solicitudes para o ano 2019:
- 15 de febreiro ao 15 de marzo.
- 1 ao 30 de abril.
- 15 de maio ao 15 de xuño.


Máis información: http://asef.org/index.php/projects/themes/culture/4621-mobility-first!--asef-cultural-mobility-initiative-2019