Correspondentes Xuvenís no IES do Camiño de Palas de Rei

21 Feb 2019

O equipo de Correspondentes Xuvenís do IES do Caminño de Palas de Rei están a realizar unha vez a semana o programa de “Correspondentes xuvenís” en Radio Palas FM. 

Desde esa emisora, é o alumnado de 1º Bacharelato, os encargados e encargadas de informar todas as semanas das novas máis salientables.

O alumnado da ESO encárganse do taboleiro de novas e da conta de Instagram.

PALAS DE REI. IES do Camiño3

Blog do instituto: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdocaminho/node/303
Conta de Instagram: https://www.instagram.com/iesdocaminho/