Curso de Monitoras/es de actividades de tempo libre en Santiago de Compostela

21 Feb 2019

A Escola de tempo libre Fesán organiza dous cursos de Monitores/as de actividades de tempo libre en Santiago de Compostela.

Datas:  do 22 de abril 2019 ao 20 de xuño de 2019.
Horario:  15:30 – 20:30.

Edición verán:
Datas:  do 1 de xullo de 2019 ao 9 de agosto de 2019.
Horario:  08:00 – 15:30.

Duración:  200 horas teóricas y 150 horas prácticas

Para más información:
Teléfonos: 981 522 426 e 981 534 020
Correo electrónico: etlfesan@fesan.org
http://www.fesan.org/es/curso/monitoresas-de-tempo-libre/