Concurso de Poesia da Asociación Cultural O Facho

15 Feb 2019

A Agrupación Cultural O Facho convoca o Concurso de Poesia 2019.

Ao premio de poesia poderán concorrer qualquer persoa ata os 35 anos de idade e sempre que non teña publicado nengún libro individual de poesia e a obra sexa inédita e non ter sido premiada con anterioridade en calquer outro concurso ou certame.

A obra presentada debe estar escrita en língua galega en qualquer das tres normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG) e con un máximo de unha obra por autor.
Recoméndase que teñan unha extensión mínima de 300 versos.

O premio será a edición da obra premiada. Ao autor/a entregaránselle 15 exemplares.

O prazo para preentar obras estará aberto ata o 15 de abril de 2019.

Máis información en http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/