Curso de Director/a de actividades de ocio e tempo libre en Pontevedra

22 Xan 2019

A Escola de Tempo Libre Barlovento organiza un curso de Director/a de actividades de ocio e tempo libre en Pontevedra

Datas:  Do 27 de maio ao 21 de xuño de 2019
Lugar:  Profesor Filgueira Valverde 2 Baixo, Pontevedra
Horarios:  De luns a venres de 9 a 14 e de 16 a 21 horas
Duración:  300 horas (150 horas teórico-prácticas + 150 horas prácticas ou unha quenda de campamento da Campaña de verán de 12 días). Para superar o curso, é obrigatorio asistir ó 80% das horas totais teórico-prácticas.
Prezos:  Promoción "Trae un amigo": 200€ cada un / Estudantes, desempregados ou carné xove: 220€ / Sen descontos: 240€
Requisitos:  Ter 18 anos, estar en posesión do Titulo Oficial de Monitor/a en actividades de tempo libre e unha experiencia de traballo demostrable como Monitor/a de 250 horas ou dúas quendas como Monitor/a en un Campamento de 12 días.
Inclúe sesións especiais visitando instlacións xuvenís, albergues e campamentos.

Escola de tempo libre Barlovento
Profesor Filgueira Valverde 2, Baixo. Pontevedra
etlbarlovento@marexada.es
Teléfono: 670 892 307
www.marexada.es