Subvencións de mocidade do Programa "Erasmus+" para o ano 2019

14 Xan 2019

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca mediante tramitación anticipada as subvencións no marco do capítulo de mocidade do Programa "Erasmus+" para o ano 2019

Requisitos e forma de presentación das solicitudes.
Os solicitantes deberán rexistrarse previamente segundo o procedemento establecido na Guía do Programa e deben presentar a súa solicitude electrónica utilizando unicamente os formularios específicos para cada acción e dispoñible no sitio web da Axencia Nacional, http://www.erasmusplus.injuve.es

Prazo de presentación de solicitudes.
Todos os prazos de presentación das solicitudes expiran ás 12:00 h (mediodía), hora de Bruxelas.

Para a Acción crave 1, Intercambios xuvenís e Mobilidade de traballadores no ámbito da mocidade e Acción Crave 3, Proxectos de Diálogo da Mocidade:

- 5 de febreiro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2019.
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto e o 31 de decembro de 2019.
- 1 de outubro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2020.

Para a Acción crave 2. Asociacións estratéxicas no ámbito da mocidade:

Para as Asociacións Estratéxicas de apoio ao intercambio de boas prácticas:
- 5 de febreiro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de xuño e o 30 de setembro de 2019.
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020.
- 1 de outubro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de febreiro e o 31 de maio de 2020.

Para a Asociacións Estratéxicas de apoio á innovación:
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020.

Os obxectivos xerais da subvención son os seguintes:
- Promover a cidadanía activa entre a mocidade, en especial a europea.
- Potenciar a solidariedade e promover a tolerancia.
- Favorecer o entendemento mutuo entre mozos/as
- Contribuír a mellorar a calidade dos sistemas de apoio ás actividades dos mozos/as e reforzar a capacidade das organizacións da sociedade civil no ámbito da mocidade.
- Favorecer a cooperación europea no ámbito da mocidade.
- Ademais, o programa de traballo para 2019 da Axencia Nacional establece as seguintes prioridades nacionais, que serán tidas en conta na selección e valoración dos proxectos:
- Desenvolvemento de habilidades e competencias relevantes e de alta calidade, especialmente aquelas dirixidas a fomentar a  empregabilidade e o desenvolvemento  socioeducativo e persoal, así como a participación na vida social e cívica.
- Promover a educación para o emprendemento, o emprendemento social e as actividades sen fins de lucro entre os mozos.
- Inclusión social: accións que axudan a abordar a diversidade e promoven, en particular a través de enfoques innovadores e integrados, a apropiación de valores compartidos, a igualdade, incluída a igualdade de xénero e a loita contra a violencia de xénero, a non discriminación e a inclusión social. Tamén haberá unha especial atención á mocidade no medio rural e os seus problemas específicos.
- Proxectos que traten temas relacionados coa loita contra a radicalización e violencia na mocidade.
- Fomentar a inclusión e a empregabilidade da mocidade con menos oportunidades (incluídos os  NEET), con especial énfase nos mozos/as en risco de marxinación.
- Proxectos que poñan en valor e que incentiven aos mozos para participar nos procesos electorais, e en particular ás eleccións ao parlamento europeo do próximo ano.
- Proxectos de concienciación e sensibilización ambiental: uso racional de recursos, sustentabilidade para non comprometer os recursos das futuras xeracións. Promoción de hábitos de vida saudable.

Máis información no BOE do 14 de xaneiro de 2019 e en http://www.erasmusplus.injuve.es