Correspondentes universitarios/as na Universidade de Vigo: aberta a convocatoria para o curso académico 2018/2019

11 Xan 2019

A Universidade de Vigo, en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (DXXPV) da Consellería de Política Social, favorece a difusión da información xuvenil entre o alumnado dos seus campus a través do programa Correspondentes Universitarios/as.
Este programa ten por obxecto difundir a información xerada dende a DXXPV entre o alumnado das distintas universidades galegas, favorecendo a participación das mozas e mozos tanto na elaboración como na difusión da información entre iguais.

Funcións das e dos correspondentes universitarias/os:

- Difundir entre o alumnado a información sobre os distintos programas, oportunidades e iniciativas para a xuventude que promova a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e xestionar regularmente un taboleiro informativo no centro asignado.
- Asistir ás reunións de coordinación que se convoquen, así como aos cursos de formación organizados pola DXXPV e destinados as e aos correspondentes universitarios/as.
- Aquelas outras que supoñan a mellora na achega de información á mocidade.

Beneficios das e dos correspondentes universitarias/os:

- Recibir información xuvenil de interese para a comunidade universitaria
- Recibir gratuitamente formación en materia de información xuvenil.
- Recibir gratuitamente o carné xove, o carné internacional de estudante (ISIC) e o carné de alberguista durante o ano escolar no que estean inscritos no programa.
- Recoñeceráselles o tempo dedicado como persoas voluntarias, así como a experiencia e competencias adquiridas, a través do certificado de educación non formal en materia de xuventude,  que se valida con ata 6 créditos ECTS (coa correspondencia de 30 horas por cada ECTS).
- Participar gratuitamente, durante unha fin de semana, no encontro autonómico de Correspondentes Universitarias/os (na que se incluirá o aloxamento e a mantenza).

Requisitos das persoas solicitantes:

- Manter a condición de estudante dalgunha das titulacións da Universidade de Vigo durante todo o curso 2018/2019
- Ter un máximo de 30 anos no momento da solicitude.
- Acudir ás reunións de coordinación que se convoquen.
- Dar información de xeito regular a información xerada dende a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Inscrición: mediante formulario electrónico

Prazo de inscrición: do 11 ao 22 de xaneiro de 2019.
Admisión: As prazas e os centros de referencia asignaranse por rigorosa orde de chegada dos formularios de inscrición.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Mais información: info@rgdinamizacion.es