Convocadas 596 prazas de facultativos/as sanitarios/as do Servizo Murciano de Saúde.

11 Xan 2019

As prazas convocadas de diversas categorías, son polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 31 de xaneirol
Máis información: www.borm.es do 10 de xaneiro. www.060.es