Novo prazo varias prazas de persoal funcionario e laboral na Deputación de Pontevedra.

10 Xan 2019

As prazas : 2 de administrativo/a, 1 de técnica/o de fitopatólogo, 1 arquitecta/o, 3 de auxiliar técnico de gabinete didáctico pasan a convocarse polo sistema de oposición.
Máis información: www.boppo.depo.gal do 10 de xaneiro.