Educadores familiares en Castrelo de Miño

20 Dec 2018

O Concello de Castrelo de Miño necesita contratar 2 traballadores/as como educadores/as familiares.
O prazo estará aberto at o 26 de decembro de 2018
Máis información no BOP de ourense do 20 de decembro de 2018 e en http://castrelo.sedelectronica.gal/info.0