Albaneis para o concello de Cualedro (Ourense)

07 Dec 2018

Albaneis para o concello de Cualedro (Ourense)

Convocatoria para a selección de persoal para a provisión dos postos de traballo de tres albaneis oficiais de primeira do concello de Cualedro (Ourense)

Máis información:  BOP de Ourense n.º 280 · venres, 7 decembro 2018