Contratación de recadador/a de impostos do concello de Coles (Ourense)

07 Dec 2018

Contratación de recadador/a de impostos do concello de Coles (Ourense)

Convocatoria para a contratación laboral temporal dun/dunha recadador/a de impostos para o Concello de Coles

Máis información:  BOP de Ourense n.º 280 · venres, 7 decembro 2018