Praza de Auxiliar Administrativo no Concello do Corgo (Lugo)

07 Dec 2018

Praza de Auxiliar Administrativo no Concello do Corgo (Lugo)

 

O Concello do Corgo (Lugo) convoca unha praza de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, pertencente á escala de Administración Xeral, subescalaAuxiliar Administrativo, mediante o sistema de oposición libre.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte á publicación desta Resolución no Boletín Oficial do Estado.

Máis información: BOE Núm. 295 Venres 7 de decembro de 2018