Praza de Técnico de información xuvenil e animación sociocultural no concello de Coirós(A Coruña)

07 Dec 2018

Praza de Técnico de información xuvenil e animación sociocultural no concello de Coirós(A Coruña)

 

O Concello de Coirós (A Coruña), convoca unha praza de Técnico de información xuvenil e animación sociocultural, pertencente á escala de Administración Especial, subescalade Servizos Especiais e clase A2 de persoal funcionario, mediante o sistema de concurso oposición, en quenda libre.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, a contar desde

o seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial do Estado.

Máis información:  BOE Núm. 294 Xoves 6 de decembro de 2018