10 Postos de funcionarios por concurso de méritos da Diputación de Ávila

07 Dec 2018

10 Postos de funcionarios por concurso de méritos da Diputación de Ávila

 

A diputación de Ávila convoca os seguintes postos de funcionarios por concurso:

Cinco puestos Grupo A, Subgrupo A1, Administración Especial, Subescala Técnica, clase superior. Tres puestos Grupo A, Subgrupo A2, Administración Especial, Subescala Técnica, clase media.

Dos puestos Grupo C, Subgrupo C2, Administración Especial, Subescala Servicios Especiales.

Máis información: BOE Núm. 294 Xoves 6 de decembro de 2018