Praza de persoal técnico superior de Administración especial no Concello da Coruña

07 Dec 2018

Praza de persoal técnico superior de Administración especial no Concello da Coruña

 

O Concello da Coruña convoca unha praza de persoal técnico superior de Administración especial  (funcionario/a de carreira).

Prazo: O prazo de presentación de instancias será de vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Máis información: DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2018