Prazas de arquitecto/a no Concello da Coruña

07 Dec 2018

Prazas de arquitecto/a no Concello da Coruña

O Concello da Coruña convoca dúas prazas de arquitecto/a (funcionarios/ as de carreira)

Prazo: O prazo de presentación de instancias será de vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Máis información: DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2018