praza de persoal técnico medio de recursos humanos (funcionario/a de carreira) no Concello da Coruña

07 Dec 2018

Praza de persoal técnico medio de recursos humanos no Concello da Coruña

O Concello da Coruña convoca unha praza de persoal técnico medio de recursos humanos (funcionario/a de carreira)

 

Prazo: O prazo de presentación de instancias será de vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Máis información: DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181207/AnuncioL130-161118-0006_gl.pdf