Convocadas 2 prazas de funcionario interino técnicos/as de orientación laboral no Concello de Marín.

05 Dec 2018

O sistema de selección é por concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles, contados a partir da publicación o 5 de decembro, na páxina www.boppo.depo.gal