Actas do 30º Certame de Mocidade Investigadora

03 Dec 2018

Hai 30 anos o Certame de Mocidade Investigadora naceu co propósito de espertar a vocación investigadora dos mozos e mozas, enfrontándolles a un triplo reto: explorar a súa contorna en busca de novos enigmas, documentarse sobre o tema escollido, e propoñer e demostrar,  empíricamente, unha solución para o seu problema. Un desafío que demandaba curiosidade, imaxinación e traballo en equipo.

O Certame de Mocidade Investigadora tamén se revelou, neste tempo, unha porta privilexiada para o acceso das mozas á ciencia. Aínda que na actualidade só un 30% de mulleres matricúlase en carreiras científicas, e a súa promoción aos postos máis altos da carreira investigadora é case testemuñal, non ocorre así nos primeiros estadios educativos. Desde 2010, as mulleres tomaron a dianteira aos homes no Certame, e en 2017, un 54% dos relatorios foron presentadas por mozas investigadoras.

Actas do 30º Certame de Novos Investigadores:  http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/48/publicaciones/actas30_jovenes_investigadores.pdf