Corpo Europeo de Solidariedade

08 Mar 2023

O Corpo Europeo de Solidariedade é unha iniciativa da Unión Europea cuxo obxectivo é crear oportunidades para que os mozos traballen como voluntarios ou colaboren en proxectos nos seus propios países ou no estranxeiro que beneficien a comunidades e cidadáns de toda Europa.

Para inscribirte no Corpo Europeo de Solidariedade debes ter 17 anos, pero non poderás empezar o proxecto ata que cumpras os 18. Nos proxectos do Corpo Europeo de Solidariedade poderán participar persoas de ata 30 anos.

Inscríbete para gozar dun voluntariado, un período de prácticas, unha aprendizaxe ou un traballo de 2 a 12 meses, nos campos de: educación, saúde, integración social, asistencia na subministración de alimentos, construción de vivendas, recepción de migrantes, apoio e integración dos migrantes e os refuxiados, protección do medio ambiente e prevención de desastres naturais.

Más información: https://europa.eu/youth/EU_en e en: https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_es 

Voluntariado en Europa: https://europa.eu/youth/volunteering_es