Bases reguladoras para a concesión dos Premios Nacionais de Mocidade

19 Set 2018

O Instituto da Mocidade publica as bases reguladoras para a concesión dos Premios Nacionais de Mocidade cuxa finalidade é a de estimular e recoñecer a traxectoria e o esforzo daqueles mozos que pola súa dedicación no seu traballo e a súa implicación persoal, poñen de manifesto o seu compromiso en distintos ámbitos da sociedade, en concreto nas seguintes categorías:
a) Compromiso social. Recoñecemento ao labor desenvolvido no ámbito social e o voluntariado.
b) Cultura. Recoñecemento á utilización de disciplinas artísticas para transmitir valores.
c) Medio Ambiente. Recoñecemento á realización de actuacións que fomenten o respecto ao  medioambiente.
d) Deporte. Recoñecemento a actuacións realizadas para que o deporte sexa un medio para adquirir e transmitir valores entre os máis novos.
e) Ciencia e tecnoloxía. Recoñecemento a iniciativas ou actuacións desenvolvidas no ámbito da ciencia e a tecnoloxía.
f) Dereitos humanos. Recoñecemento a iniciativas ou actuacións desenvolvidas no ámbito dos dereitos humanos.

Destinatarios
Os Premios Nacionais de Mocidade están dirixidos a mozas de nacionalidade española, e a todos aqueles con residencia legal en España, que non superen a idade de trinta anos na data límite da presentación das candidaturas.

Presentación das candidaturas
Poderán presentar candidaturas aos premios, as entidades públicas ou privadas que estean relacionadas coa mocidade e que teñan sede legal en España.

BOE do 19 de setembro de 2018