Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en fins de semana na Coruña

12 Set 2018

A Escola Galega de tempo libre organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre na Coruña
Datas:
Setembro: 22, 29
Ootubro: 6, 12, 13, 19, 26
Novembro: 1, 3, 10, 17, 24
Decembro: 1, 6, 8, 15, 22
Xaneiro: 12, 19, 26
Horario: de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas
Lugar: Travesía de Rianxo 11 – baixo. A Coruña
Prezo: 280 €
Máis información na Escola Galega de tempo libre, teléfono 607 935 924 e 645 206 174
www.escolagalegadetempolibre.es