Escola de tempo libre e Animación Sociocultura ANIAS ETLAS

Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Anias ETLAS

Definición, estilo e principios
Anias  Etlas ten como prioridade ofrecer formación de calidade e actual a estudantes e profesionais da animación e dinamización sociocultural. Ademais das titulacións homologadas de Monitor e Director de Tempo Libre, realiza cursos monográficos de especialización e perfeccionamento no eido do lecer educativo e a animación sociocultural orientados a reforzar o traballo coas novas tecnoloxías, a creatividade, o medio ambiente e o ocio saudable.

Entidade Titular
ANIAS Animación, xestión e formación sociocultural  ANIAS

Enderezo
Rúa Echegaray, 39 - baixo.
CP: 36002 Pontevedra

Teléfono(s) e Fax
986 86 45 98  -  649 34 64 57

Enderezo electrónico(s)
etlas@anias.es

anias@anias.es

Páxina web

www.anias.es


Horario de atención ó público
Mañás de 9h a 15h


Ámbito xeográfico de actuación

Toda a comunidade autónoma