Convocada 1 praza subescala técnica subgrupo A1, no Concello de Lugo

07 Ago 2018

A praza de técnico/a; escala: Administración xeral titulación A, está convocada polo sistema de oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación o 6 de agosto na páxina www.doga.gal