Prazas de informador xuvenil e outras do Concello de Cáceres

20 Xul 2018

Prazas de informador xuvenil e outras do Concello de Cáceres

O concello de Cáceres convoca por concurso oposición as seguintes prazas:

Dúas prazas de Informador/a Xuvenil mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Unha praza de Administrativo/a, mediante o sistema de oposición, pola quenda libre e reservada a persoas con discapacidade.

Unha praza de Axente da Policía Local mediante o sistema de oposición pola quenda libre.

Tres prazas de Auxiliar de Servizos Sociais mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Unha praza de Monitor/a de Talleres Ocupacionais mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Dúas prazas de Informador/a Laboral mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Tres prazas de Auxiliar de Administración Xeral mediante o sistema de concurso

oposición pola quenda libre.

Catro prazas de Monitor/a de Animación Comunitaria mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Dúas prazas de Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Tres prazas de limpador/a mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ao da data de publicación desta Resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Máis información: BOE Núm. 175 Venres 20 de xullo de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10221.pdf