Proceso selectivo para cubrir 23 prazas da Escala de Investigadores Científicos

19 Xul 2018

Proceso selectivo para cubrir 23 prazas da Escala de Investigadores Científicos

O Ministerio de Ciencia, Innovación eUniversidades convoca un proceso selectivo para cubrir 23 prazas da Escala de Investigadores Científicos dos Organismos Públicos de Investigación.

Máis información: BOE Núm. 174 Jueves 19 de julio de 2018

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10152.pdf