Proceso selectivo para cubrir 140 prazas da Escala de Científicos

19 Xul 2018

Proceso selectivo para cubrir 140 prazas da Escala de Científicos

 O Ministerio de Ciencia, Innovación eUniversidades convoca un proceso selectivo para cubrir 140 prazas da Escala de Científicos Titulares dos Organismos Públicos de Investigación,  polo sistema xeral de acceso libre.

 Máis información: BOE Núm. 174 Jueves 19 de julio de 2018

 http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10150.pdf