3 prazas de peón en Paderne

18 Xul 2018

BASES DE CONTRATACIÓN DE TRES PEÓNS

Por Decreto de 4 de Xullo de 2018 o Alcalde-Presidente do Concello de Paderne resolveu convocar procedemento público para a contratación laboral temporal de tres peóns por un período de dous meses e vinteoito dias e aprobar as bases para a realización do correspondente concurso-oposición.

As bases están a disposición dos/as interesados/as no taboleiro de edictos da Casa Consistorial e taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello https://sede.concellodepaderne.es/gl/.

O prazo de presentación de instancias será de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte á data de publicación do presente anuncio no BOP (BOP do LUNS, 16 DE XULLO DE 2018).

Información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/07/16/2018_0000005206.pdf