UNED. PREINSCRICION MÁSTER 2018/2019

23 Mai 2018

UNED. Preinscrición Máster universitarios 2018/2019

Solicitude de admisión alumnos novos.

O prazo ordinario de preinscrición é do 17 de maio ao 10 de xullo de 2018. Excepcionalmente, o prazo ordinario de preinscrición dos másteres que se relacionan a continuación é do 17 de maio ao 19 de xuño de 2018:

Máster Universitario en Psicoloxía Xeral Sanitaria.

Máster Universitario en Formación do Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, F. P. e Ensino de Idiomas.

 Máis información: https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,587697&_dad=portal&_schema=PORTAL