Depointegra Xove

22 Mai 2018

Formación da Deputación e Pontevedra dirixida á mocidade

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web
Lugar: Vigo
Datas: do 28 de maio ao 27 de novembro de 2018
Horario: 15:00-20:00

Dinamización de actividades de tempo libre
Lugar: Pontevedra – Príncipe Felipe
Datas: do 28 de maio ao 27 de novembro de 2018
Horario: 15:00-20:00

Operacións básicas de restaurante e bar
Lugar: Cambados
Datas: do 4 de maio ao 27 de novembro de 2018
Horario: 9:00-14:00

Máis información no Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local
Edificio Administrativo. Avda. Montero Ríos s/n. Pontevedra
Teléfono: 986 804 100 (Ext. 40708)
Mail: iria.castellanos@depo.es

https://www.depo.gal/es/depointegra-xoven