1 praza de representante de vendas/visita médica en Galicia.

15 Mai 2018

Empresa: Johnson&Johnson
Actividade da empresa: Industria farmacéutica
Localidade de traballo: Galicia
Datos da oferta

Requisitos:
•Calquera titulación, preferiblemente relacionadas con Ciencias da Saúde
•Nivel intermedio de inglés
•Dispoñiblidade para viaxar o 80% do tempo
•Carnet de conducir
•Titulados/as no 2017 ou 2018
Funcións:
•Creación e seguemento da carteira de clientes para acadar os obxectivos de venda establecidos pola compañía e aumentar a penetración do produto no mercado
•Asesoramento e promoción dos produtos asignados
•Xestión do territorio a través dun plan para acadar os obxectivos establecios, visitando aos clientes no territorio asignado
•Preparar con antelación as visitas
•Desenvolver presentacións centradas no produto e orientadas ao cliente


Condicións laborais:
•Contrato temporal con posibilidades de pasar a ser indefinido
•Xornada laboral completa
•Salario: darase esta información na entrevista telefónica
•Incorporación: maio/xuño 2018
Contacto:

Interesados/as enviar CV a:

palonso3@its.jnj.com