Cursos de verán da Universidade Internacional Menéndez Pelayo

14 Mai 2018

A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convoca os cursos de verán 2018:

Cursos avanzados:
- Cursos magistrales
- O autor e a súa obra
- Escolas
- Seminarios
- Talleres
- Encontros
- Aulas de Verán «Ortega y Gasset»
- Cursos de Formación do Profesorado
- Congresos
- Ciclo de Conferencia

Cursos de Español

Máis información: http://www.uimp.es/actividades-academicas.html