Convocadas 200 bolsas de prácticas laborais da Deputación de Pontevedra.

16 Abr 2018

As bolsas están destinadas a persoas con titulación universitaria ou de ciclos formativos de grao superior e sen experiencia laboral.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boppo.depo.gal do 16 de abril.