Convocada bolsa de emprego de técnico/a superior/a en xestión de residuos no Concello de Pontevedra.

16 Abr 2018

A bolsa está convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir da publicación o 12 de abril, na páxina www.boppo.depo..gal