Convocada bolsa de emprego de Técnico/a Medio/a de Xestión no Concello de Pontevedra.

16 Abr 2018

A praza está convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 13 de abril, na páxina www.boppo.depo.gal